Розв'язані вправи можна надіслати для перевірки на електронну адресу вчителя: rhalm110267@gmail.com

9 кл. Узагальнюючий урок з теми»Еволюція органічного світу»

Домашнє завдання. Виконати тест на закріплення знань стр.183 підручника.

9 кл. Тема. Основи еволюційної філогенії та систематики.

Домашнє завдання. Прочитата параграф 45 підручника.Дати відповіді на запитання стр. 190 в письмовій формі в робочий зошит.

9 кл. Тема. Огляд основних еукаріотичних таксонів.

Домашнє завдання. Прочитати параграф 47 підручника.Дати відповіді на запитання стр. 200. Виконати творче завдання стр 200.

9 кл. Тема. Неклітинні форми життя:віруси.

Домашнє завдання. Прочитати параграф 46. Дати відповіді на запитання стр. 195.

10 кл. Тема.Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб. Медико– генетичне консультування та його організація.

Домашнє завдання. Прочитати параграф 39,40,41.Виписати в робочий зошит згадані в параграфі спадкові хвороби та методи лікування.

10 кл. Тема. Практична робота №2 Розвязування типових генетичних задач.

Домашнє завдання. В зошиті для практичних робіт стр. 10 виконати задачі № 1,3,5 – 1 варіант,№2,4,6- 2 варіант.

10 кл. Тема. Узагальнення знань з теми:»Закономірності мінливості»

Домашнє завдання. Виконати тестові завдання стр. 56 робочого зошита

10 кл. Тема. Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів.

Домашнє завдання. Прочитати параграф 42 підручника. Дати відповіді на запитання стр. 159.

11 кл. Тема.Основні джерела антропічного забруднення грунтів,їхнінаслідки.Необхідність охорони грунтів.

Домашнє завдання.Опрацювати параграф підручника 45,виконати творче завдання,представити у вигляді презентації.

11 кл. Тема. Антропічний вплив на біорізноманіття. Збереження біорізноманітя як необхідна умова стабільності біосфери.

Домашнє завдання. Опрацювати параграф 46,47. Підготувати презентацію по темі»Шляхи збереження сучасного біорізноманіття»

11 кл. Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України,міждержавні угоди.

Домашнє завдання. Опрацювати параграф 48. Записати в робочий зошит принципи Всесвітньої хартії природи.

11 кл. Червона книга та чорні списки видів тварин. Зелена книга України.

Домашнє завдання. Опрацювати параграф 49. Підготувати повідомленя про ПЗФ чернігівщини.

Кiлькiсть переглядiв: 376