За консультацією звертатись на адресу nataliykatrenko@ukr.net

6 клас

1. 21.04.20 Біосфера. Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі.

2. 24.04.20 Ґрунти, їх властивості. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів.

Прочитати §54 в підручнику.

Прочитати §55 в підручнику.

7 клас

1. 21.04.20 Пройти тестування он-лайн з теми «Євразія». Більш детальну інформацію та коди доступу буде вислано на Вайбер.

2.23.04.20 Тихий океан. Географічне положення. Острови в Тихому океані, їх походження. Рельєф дна океану.

Повторити §43 в підручнику.

Прочитати §57 в підручнику.

8 клас

1.21.04.20 Економічно активне населення. Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення.

2.22.04.20 Підготуватися до контрольної роботи з теми «Населення України та світу»

Прочитати §58 в підручнику.

Повторити§49-58 в підручнику.

9 клас

1.23.04.20 Наукова і освітня діяльність. Освіта. Охорона здоров’я.

Прочитати §41 в підручнику.

10 клас

22.04.20 Господарство країн Африки. Вторинний та третинний сектор господарства.

24.04.20 Єгипет. Місце країни у світі. Особливості господарства.

Прочитати §41 в підручнику.

Прочитати §42 в підручнику.

11 клас

16.04.20 Енергетика України. Авіабудування та автомобілебудування.

Прочитати §29 в підручнику.

Підготовка до ЗНО:

№7. Сучасна політична карта

№8.Світове господарство та міжнародний географічний поділ праці

(Переглянути обов’язково !!!)

6 клас

1. 14.04.20 Підготуватися до тестування з теми «Гідросфера»

2. 17.04.20 Пройти тестування он-лайн з теми «Гідросфера». Більш детальну інформацію та коди доступу буде вислано на Вайбер.

Повторити §41-53 в підручнику.

7 клас

1. 14.04.20 Населення Євразії. Найбільші країни Азії.

2.16.04.20 Підготуватися до тестування з теми «Євразія».

Прочитати §54-56 в підручнику.

Повторити §43-56 в підручнику.

8 клас

1.14.04.20 Релігійний склад населення. Світові релігії. (переглянути від 8хв20с. до закінчення)

Регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні.

2.15.04.20 Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів.

Прочитати §57 в підручнику.

Прочитати §58 в підручнику.

9 клас

1.16.04.20 Туризм як складова національної економіки, його види. Туризм в Україні.

2.17.04.20 Міжнародний туризм.

Прочитати §40 в підручнику.

Прочитати §39 в підручнику.

10 клас

15.04.20 Населення країн Африки. Особливості економіки. Первинний сектор господарства. (переглянути з 1хв 40с. до 4хв 26с.)

Прочитати §40 в підручнику.

11 клас

16.04.20 Економіка України в сучасному поділі праці.

Прочитати §29 в підручнику.

Підготовка до ЗНО:

№5.Фізико-географічна характеристика України

№6. Економіко-географічна характеристика України.

(Переглянути обов’язково !!!)

6 клас

31.03.20 Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі.

03.04.20 Болота, особливості їх утворення та поширення. Штучні водойми: ставки, водосховища, канали.

07.04.20 Льодовики – багаторічні скупчення льоду. Особливості утворення й поширення льодовиків. Багаторічна мерзлота.

10.04.20 Підземні води. Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод світового океану.

Прочитати §49 в підручнику.

Цікаве:

10 найбільших озер світу.

10 найкрасивіших озер України.

Прочитати §50 в підручнику.

Прочитати §51 в підручнику.

Цікаве:

Що як увесь лід на Землі розтане?

Прочитати §52 в підручнику.

7 клас

31.03.20 Природні зони Євразії.

02.04.20 Висотна поясність.Зміни природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО

07.04.20 Дослідження. Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів. За цим зразком.

09.04.20 Населення Євразії та політична карта. Найбільші країни Європи

Прочитати §47-48 в підручнику.

Прочитати §49 в підручнику.

Повторити §47-49 в підручнику.

Зроблене в зошиті (можна у вигляді презентації) дослідження надіслати на електронну адресу або Вайбер

Прочитати §50-53 в підручнику.

8 клас

1.31.03.20 Міське і сільське населення. Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси. Світові міста. Субурбанізація. Хибна урбанізація.

2.01.04.20 Міське і сільське населення України. Відмінності в темпах і рівнях урбанізації в Україні і світі.

07.04.20 Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї . Однонаціональні та багатонаціональні країни.

2.08.04.20 Національний склад населення України. (переглянути все відео за посилання по черзі)

Прочитати §53 в підручнику.

Прочитати §54 в підручнику.

Прочитати §55 в підручнику.

Прочитати §56 в підручнику.

9 клас

02.04.20 Транспорт світу. Міжнародні транспортні коридори. Найбільші аеропорти світу.

03.04.20 Торгівля як вид послуг. Торгівля в Україні.

09.04.20 Світовий ринок товарів і послуг.

(Переглянути презентацію.)

Прочитати §35в підручнику.

Прочитати §38в підручнику.

Прочитати §37в підручнику.

10 клас

01.04.20 Практична робота №6. Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії.

(Виконати та надіслати на електронну адресу або у вигляді фото на Вайбер +380633168027)

08.04.20 Пройти тестування он-лайн з теми «Країни Америки». Більш детальну інформацію та коди доступу буде вислано на Вайбер.

10.04.20 ЕГП країн Африки. Склад регіону. Природні ресурси.

Повторити §36-38 в підручнику.

Повторити §32-38 в підручнику.

Прочитати §39 в підручнику.

11 клас

02.04.20 Українська держава та її територія. Політико – географічне положення України: глобальне, регіональне, сусідське. Реформування адміністративно – територіального устрою України.

09.04.20 Населення України.

Прочитати §27 в підручнику.

Підготовка до ЗНО:

№1.Географія як наука. Форма і рух Землі.
№2. Способи зображення Землі.
(Переглянути обов’язково !!!)

Прочитати §28 в підручнику.

Підготовка до ЗНО:

№3. Загальна характеристика оболонок Землі.
№4. Загальна характеристика материків та океанів
(Переглянути обов’язково !!!)

6 клас

1.Води суходолу – поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина.

Найдовші, найбільші з площею басейну і найповноводніші річки світу. Пороги і водоспади.

2.Живлення, водний режим і робот річок.

Прочитати §47 в підручнику.

Цікаве:

Топ 12 найбільших річок світу

Дивовижні водоспди

Найбільші водоспади

Прочитати §48 в підручнику.

7 клас

1.Води суходолу Євразії. Річки.

2.Води суходолу Євразії. Озера.

Прочитати §46 в підручнику.

Цікаве:

Факти про Дніпро

Китайський річковий дельфін БЕЙДЖІ. Богиня річки Янцзи

8 клас

Механічний рух населення: причини і види міграцій. Міграційна політика держав. Українська діаспора.

Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення у світі й Укрїні.

Прочитати §51,52 в підручнику.

Цікаве:

Цікаві факти про найвищу людину у світі

Цікаві факти про українську мову

9 клас

Значення транспорту. Види транспорту, їхні переваги й недоліки.

Транспорт України.

Прочитати §34,36 в підручнику.

Цікаве:

Найшвидші потяги світу

Найдорожчі дороги світу

10 клас

Канада. Місце країни у світі та регіоні. Господарство країни. Населення.

Бразилія. Місце країни у світі та регіоні. Населення. Господарство країни.

Прочитати §37 в підручнику.

Цікаве:

Канада. Цікаві факти

12 цікавих фактів про канадців

Прочитати §38 в підручнику.

Цікаве:

Цікаві факти про Бразилію.

11 клас

Політична географія та геополітика.

Прочитати §26 в підручнику.

Підготовка до ЗНО:

Тести ЗНО онлайн .

Кiлькiсть переглядiв: 381