Консультацію можна отримати у вчителя за адресою: ludmilabugrovaa@gmail.com

Етика 5 клас

Прочит. Урок 29, повт. Урок 23-28.

Яким є етикет особливих випадків та поведінка в різних життєвих ситуаціях.

18.05 тематична робота 10.00-11.00

Історія 5 клас

Прочит. . §24 повт. . §19-23

Як колись проводили вільний час

20.05 тематична робота 12.00-13.00

https://naurok.com.ua/pidsumkova-kontrolna-robota-z-istori-ukra-ni-za-ii-semestr-178565.html ,
варіант на ваш вибір

Історія України 8 клас

Повт. . §29-33 виконати завдання ст..263-264

Урок узагальнення

15.05 тематична робота 10.00-11.00

Тестові завдання

Всесвітня історія 8 клас

Прочит. . §28 повт. . §22-27

Китай. Японія .

Тематична робота 20.05, 10.00-11.00

https://naurok.com.ua/test/epoha-prosvitnictva-370738.html

https://naurok.com.ua/test/8-kl-vsesvitnya-istoriya-perevirka-d-z-z-temi-yaponiya-ta-kitay-v-xvi-xviii-st-370605.html

Практичне право 9 клас

Створити проєкти. Надіслати для перевірки

Практичне заняття. Юридичні професії

Тематична робота 19.05 12.00-13.00

Тематична робота
https://naurok.com.ua/test/tematichna-kontrolna-robota-na-temu-yakscho-pravo---ce-profesiya-378729.html

Історія України 10 клас

Прочит. . §34-35 повт. . §30-33

Завершення Другої світової війни. Ціна перемоги.

19.05 тематична робота 14.00-15.00

Тематична робота
https://naurok.com.ua/test/ukra-na-v-roki-drugo-svitovo-viyni-481059.html

Всесвітня історія 10 клас

Написати есе: «Кіно – від наукового експерименту до мистецтва»

Практичне заняття. Культура у міжвоєнний період.

20.05 тематична робота 12.00-13.00

https://naurok.com.ua/pidsumkoviy-test-vsesvitnya-istoriya-182369.html

Громадянська освіта 10 клас

Прочит.ст.179-183, повт. Ст..159-172

Україна – член європейського та світового співтовариства.

27.05 тематична робота 10.00-11.00

Тематична робота
https://naurok.com.ua/pidsumkove-uzagalnennya-z-gromadyansko-osviti-z-rozdilu-ukra-na-vropa-svit-172034.html

Історія України 11 клас

Прочит. §29, повт. §26-28

Розвиток культури, освіти, науки.

Тематична робота
28.05 12.00-13.00

https://naurok.com.ua/test/tema-tvorennya-novo-ukra-ni-35965.html

https://naurok.com.ua/testovi-zavdannya-dlya-povtorennya-z-istori-ukra-ni-dlya-11-klasu-187420.html

Всесвітня історія 11 клас

Прочит. §24, повт. §22-23

Основні тенденції розвитку культури

Тематична робота
19.05 10.00-11.00

Тематична робота Підручник з історії тестові завдання ст..236- 239

Консультацію можна отримати у вчителя за адресою: bibikvv-0968@ukr.net

Всесвітня історія 6 клас

1. Тема: Виникнення міста Рима.

Повторити §42

2. Тема: Римська республіка в V – I ст. до н.е. Військова експансія Риму.

Прочитати § 43, 44

3. Тема: Диктатура Юлія Цезаря.

Прочитати § 46

Також можна переглянути відеоуроки та виконати завдання

1. Виникнення міста Риму

2. Римська республіка в V – I ст. до н.е. Соціальний устрій та організація

3. Боротьба Риму за панування в Середземномор’ї

4. Диктатура Цезаря

Тема: «Релігія, сім’я, виховання та господарство давніх римлян»

Прочитати §45, Завдання та питання с.222-223.
Виконати до 22.04.2020р.

Тема: Римська імперія, Октавіан Август.

Прочитати § 48. (Завдання в мережі Viber).

Тема: Римська імперія в 1-2 ст.

Прочитати § 49. (питання с. 241).
Письмово скласти табличку правління римських імператорів різних династій.

Практичне заняття. Культура давнього Риму.

Виконати завдання § 53

Бути готовими до усних відповідей

На завдання в мережі Viber давати письмові відповіді, переслати на електронну адресу вчителя.

Етика 6 клас

Тема: Як розуміють справедливість у сучасному демократичному суспільстві.

Прочитати урок №28.

Виконати до 22.042020р.

Підсумкова робота

1. Що вивчає етика?

2. Що таке мораль?

3. Які слова називають "чарівними"?

4. Назвіть норми спілкувального етикету.

5.

- Людина зробила для вас добру справу. Які слова ви скажете їй?

- Щоб вам із задоволенням допомогла людина, не слід забувати дуже гарне словосполучення. Яке?

6. Поясніть українські прислів'я:

"Доброму всюди добре"

"Хто шанується, того й люди шанують"

"До доброї криниці стежка втоптана".

7. Доповніть твердження:

"Етику потрібно вивчати для того, щоб....."

8. Що ми називаємо внутрішнім світом людини?

9. До кожної з наведених нижче якостей доберіть протилежну рису.

Пари запишіть:

Доброзичливість, чуйність, чесність, брутальність, байдужість, непривітність, лінощі, мудрість,справедливість.

10. Що означає поняття "громадянин"?

11. Які права людини ви знаєте? Назвіть найголовніші документи про права людей та дітей.

12. Що означає бути справедливим .

13. Нагадайте тему "Людина і природа". Який найголовніший обов'язок людини перед природою?

14. Що таке дружба? Кого у вас більше: друзів чи товаришів?

15. Що ви хочете побажати своїм однокласникам на завершення навчального року?

Всесвітня історія 7клас

Тема: Архітектура і мистецтво. Раннє Відродження. Гуманізм.

Прочитати §21, §22. Виконати завдання с.162, «Творчо попрацюймо» с.167 («Перевірте себе», «Виконайте завдання», «Творчо попрацюймо»

Відповіді на письмові завдання переслати на електронну адресу вчителя

Тема: Утворення і розквіт держав Центральної та Східної Європи. Польське королівство. Велике князівство Литовське.

Прочитати §23 (п.1,2).

Тема: Утворення і розквіт держав Центральної і Східної Європи.


(повністю прочитати §23, питання с. 117. Письмово виконати творче завдання, переслати відповідь на електронну адресу вчителя).

Виконати практичне заняття &25. Дати відповіді на питання с.201 (з рубрики "Перевірте себе"). Бути готовими відповідати усно. Домашнє завдання: прочитати &27, 28.

Історія України 7клас

Тема: Повторити §20 – 21

Виконати завдання с.191 – 192

На електронну адресу вчителя переслати письмові відповіді на питання.

§ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13

Тема: Держава Феодоро та Кримське ханство

Прочитати §22

Виконати ( усно ) завдання с.198 -199

Тема: Суспільне життя в Україні.

Прочитати § 23, Запитання с. 205

(питання №10 виконати в зошит письмово)

Тема: Господарське життя в Україні.

Прочитати §24 (питання с. 211-212. Питання №4, 5, 9, 10 виконати письмово. Виконані завдання переслати на електронну адресу вчителя). До 13.04.2020р.

7 клас Історія України.
Підсумкова контрольна робота

Середній рівень 4-6 балів

1. При включенні українських земель до складу Великого князівства Литовського зберігалися віра, мова, судочинство, органи управління. Так чи ні?____________

2. Яка із зазначених земель наприкінці ХІІІ - на початку ХІV ст. ввійшла до складу Угорщини?

Литва, Чернігово - Сіверщина, Крим, Закарпаття, Поділля. Це_______________

3. Про яке історичне поняття йдеться?

Панівний стан у Польщі, Литві, а також на українських землях, що входили до складу цих держав у ХV - XVIII ст. За походженням представники цього стану були поляками, білорусами, українцями.

Йдеться про_____________

4. Що ти знаєш про становище українських селян у ХІV - першій половині ХVI ст.?

Достатній та високий рівень (7-12 балів)

5. Скласти хронологічну таблицю про входження руських князівств до складу сусідніх держав, Кревську унію, існування князівства Феодоро, утворення Кримського ханства і його підпорядкування османській імперії.

6. Скласти схему організації суспільства і влади у

- руських князівствах;

- кримському ханстві;

- Великому князівстві Литовському, Руському і Жемайтійському.
(На власний вибір)

7. Порівняти правовий статус і повсякденне життя представників різних станів, верств населення в Україні в ХІV - XV ст. (Усно).

9 клас Всесвітня історія

Завдання:

Тема: Економічне піднесення СМА. «Справедливий курс» Т. Рузвельта. «Нова демократія» В. Вільсона

Прочитати §19 підручника

Російська імперія: Від «Доби Великих реформ» до Столипінських реформ.

Прочитати §22 підручника

Завдання та запитання:

1. Назвіть причини економічного піднесення США у II-ій половині ХIХ ст.

1.1. У чому суть «справедливого курсу» президента Т. Рузвельта та курсу «нова демократія» В. Вільсона?

1.2. Як змінювалася зовнішня політика США протягом II-оїпол. ХIХ СТ.?

Виконати письмово:

2.1. Закінчіть речення:

Промислові підприємства США переважно об’єднувалися у….

а) трести;

б) картелі;

в) концерни.

2.2. Закінчіть речення:

У с/господарстві США переважали….

а) дрібні селянські господарства;

б) сімейні ферми;

в) великі селянські господарства.

2.3. Закінчіть речення:

Зовнішньополітичний курс Т. Рузвельта мав назву…….

2.4. Вкажіть основні принципи доктрини «відкритих дверей».

2.5. Розшифруйте абревіатуру АФП.

2.6. Поясніть:

- сегрегація

- суфражизм

2.7. Поясніть:

- експансіонізм

- ізоляціонізм

2.8. Вкажіть тези до історичного портрету одного з президентів США (на вибір).

Тема: Японія (ІІа пол. ХІХст – початок ХХст.).

1. Розпочати виконання завдань тематичного оцінювання с.218-222.

Завдання виконувати на власний вибір, письмово, вказувати рівень.

Виконати до 23.04.2020 р.

Тема: Китай в ІІ -ій пол. ХІХ ст. – на поч. ХХ ст.

Прочитати § 26 (пит. с. 241)

Тема: Спроби модернізації османської імперії.

Прочитати § 27.

Розпочати підготовку до практичного заняття (§28). (питання с. 251-252). Дата перевірки 13.05.2020р.

Повторити по підручнику с. 285-286.
Виконати завдання тематичного оцінювання с. 287-291.
Рівень питань обирайте самостійно.
Всього в ході роботи повинно бути виконано не менше 3 питань.
Домашнє завдання: прочитати &29, 30, підготувати реферат або презентацію (не більше ніж 8 слайдів) до одного з пунктів &30.
Відповіді на питання тематичного оцінювання переслати на електронну адресу вчителя, або бути готовими відповідати в телефонному режимі.

Історія України 9 клас

1. Повторити §23,24. Бути готовим до бесіди по питаннях ст. 198-201

Скласти порівняльну таблицю українського національного руху в Російській та Австро – Угорській імперіях у ХІХ ст. (Дане завдання подати до тематичного оцінювання).

2. Тема: Соціально – економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії на поч. ХХст.

Прочитати §25. Питання ст. 212

Тема: Політизація українського національного руху.

Прочитати §26. Питання с. 221.

Додатково: - Усно складіть політичний портрет М. Міхновського.

- Які положення 10 заповідей М. Міхновського є актуальними й сьогодні?

- Які положення цих тез не відповідають сучасній політичній культурі?

Тема: Події російської революції 1905-1907 р.р. в Україні. Діяльність українських парламентських громад у І та ІІ Державних думах. «Українське питання» в ІІІ і ІV Державних думах.

Прочитати §27. (питання с. 230-231).

Тематична робота

Виконати на вибір 5 питань с. 241-245.

Переслати відповіді на електронну адресу вчителя. Бути готовими відповідати усно.

Домашнє завдання: Прочитати Параграф31,32.

По темі "Культура України в сер.19-поч. 20 ст."

по одному з напрямів розвитку культури підготувати повідомлення, реферат, або презентацію (не більше 8 слайдів).

Орієнтовна тема презентації "Вплив процесів модернізації на повсякдення життя та світогляд населення України".

Історія України 9 клас. Факультативне заняття

1. Повторити користуючись підручником періоди українського національного відродження.

2. Нагадати про такі історичні постаті:

- Василь Капніст. (Проект відновлення козацьких формувань в Україні. Берлінська місія).

- Михайло Максимович («Патріарх української науки»).

- М. Гоголь (Вплив творів М. Гоголя на формування української свідомості ІІої пол. ХІХст.).

- Олександр Кониський («Шевченко 1860-1870р.р.). (Будитель українського самостійництва).

3. Продовжити почату на уроках роботу по підготовці матеріалів на тему «Українські меценати».

- Харитоненки – підприємці, благодійники, меценати.

- Григорій Галаган – громадський діяч, українофіл, меценат. Внесок в розвиток освіти в Україні.

Кiлькiсть переглядiв: 585