Корисно, коли щось забули...

Математика, фізика дистанційно
ТОП 10 ресурсів


Уроки математики

Тести з математики

Різнорівневі тести з математики

МІЙ КЛАС - там дуже багато матеріалів для навчання, повторення і закріплення отриманих знань з різних предметів

Онлайн платформа GIOS (https://gioschool.com/) на час карантину (до 3 квітня) надає безкоштовний доступ до всіх онлайн курсів з математики (5-9 клас) для всіх вчителів і учнів

Розв'язані вправи можна надіслати для перевірки на електронну адресу вчителя:

С.М.Кашпур - kaspurstanislav@gmail.com

Т.М.Кашпур - tmkashpur@ukr.net

Вельмишановні здобувачі освіти, будь-ласка, надішліть свої електронні адреси вчителю на його пошту

Графік підсумкових контрольних робіт

Математика

5 кл

14.05 (10.00 -11.00)

Підсумкова контрольна робота

6 кл

25.05 (10.00-11.00)

Підсумкова контрольна робота (лист на ел.пошту)

7 кл

Алгебра

27.05

(10.00 -11.00)

Підсумкова контрольна робота (лист на ел.пошту)

Геометрія

26.05

(10.00 -11.00)

Підсумкова контрольна робота

8 кл

Алгебра

26.05

(12.00 -13.00)

Підсумкова контрольна робота

Геометрія

28.05

(10.00 -11.00)

Підсумкова контрольна робота

9 кл

Алгебра

18.05

(10.00 -11.00)

Підсумкова контрольна робота

Геометрія

20.05

(10.00 -11.00)

Підсумкова контрольна робота

10 кл

Алгебра

25.05

(10.00 -11.00)

Підсумкова контрольна робота

Геометрія

12.05

(10.00 -11.00)

Підсумкова контрольна робота

11 кл

Алгебра

18.05

(14.00 -15.00)

Підсумкова контрольна робота

Геометрія

21.05

(10.00 -11.00)

Підсумкова контрольна робота

Тема для вивчення та завдання для закріплення вивченого та контролю
5 клас

Онлайн тести

Онлайн-тести з математики для учнів 5 класу

Арифметичні дії з десятковими дробами Вправи підручника
Ділення десяткового дробу на десятковий дріб(тест)
Округлення десяткових дробів Вправи підручника
5 клас математика (готуємось до контрольної роботи)
30.03-03.04
Знаходження відсотків від числа. Частина 1
Презентація
Знаходження відсотків від числа. Частина 2
Самостійна робота "Знаходження відсотка від числа" (надіслати для перевірки)
06.04-10.04
Знаходження числа за його відсотком
Презентація1
Презентація2


Самостійна робота "Знаходження відсотків від числа. Знаходження числа за його відсотком" (надіслати для перевірки)
13.04-17.04
Середнє арифметичне
Презентація
Самостійна робота з теми «Середнє арифметичне кількох чисел» (надіслати для перевірки)

14 травня У 5 класі з математики буде проведена підсумкова КР
з 10.00 до 11.00.
Завдання буде доступне на сайті
14травня о 9.50 .
Надіслати роботу треба
14травня до 11.00

Підсумкова (річна)
контрольна робота
6 клас Онлайн тести
Множення раціональних чисел. Розвязування вправ. Правила множення раціональних чисел.
Ділення раціональних чисел
Урок узагальнення з теми «Множення раціональних чисел»

Завдання підручника №№1261, 1262, 1264, 1265, 1269, 1270, 1272, 1273
§29(вивчити правила ділення раціональних чисел)
№№ 1316, 1319, 1276(повторення)

Розвязування вправ на множення і ділення раціональних чисел№№ 1331, 1332, 1339, 1340, 1344, 1345, 1347, 1350
Вирази і їх спрощенняПідручник: параграф 30. Вивчити правила розкриття дужок. Розвязати вправи: №№ 1379, 1381, 1383, 1385, 1387, 1389.
Рівняння, основні властивості рівнянь
Онлайн уроки: тиж.1, ПН 06-04,ВТ 07-04
Параграф 31 (вивч. правила) №№ 1416, 1422
Розвязування зпадач за допомогою рівнянь. Онлайн уроки 08.04, 09.04, 13.04, 14.04, 16.04Параграф 32, №№ 1443, 1447, 1455
Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина. Онлайн уроки: тиж.3 (вівторок-четвер, 21.04-23.04)Параграф 33, №№ 1498, 1491
Параграф 34, №№ 1537, 1532
Графіки залежностей між величинами. Онлайн уроки тиж.4 ПН, ВТ 27.04, 28.04Параграф 35 № 1573
Підготуватись до КР: онлайн уроки на повторення тиж.4 СР, ЧТ, тиж.5 - тиж.7
7клас АЛГЕБРА

Онлайн тести

Графік функції

Завдання з підручника П.22

Лінійна функція і її графік

Завдання з підручника П.23
№№ 822, 824, 832, 852, 855, 862
Розвязування вправ№№ 867, 869, 871, 875
Лінійне рівняння з двома змінними та його графік. Система рівнянь з двома змінними
Онлайн уроки: тиж.1, ПН 06-04, ПТ 10-04, тиж.2, ПН 13-04.
Параграф 24, №№ 916,920
Параграф 25, №№ 962, 967
параграф 26, № 1011
Розвязування систем рівнянь способом підстановки та додавання. онлайн уроки 22.04, 27.04Параграф 27, №№ 1035(1,2), 1036(1,2)
параграф 28 №№ 1048(2), 1049(2), 1050(2)
Розвязування задач за допомогою систем рівнянь. Онлайн уроки: тиж.5 понеділок, середа, тиж.6 середаПараграф 29
Підготуватись до КРОнлайн уроки тиж.7
7клас ГЕОМЕТРІЯ

Онлайн тести

Коло. Круг

Завдання з підручника П.19

Дотична та її властивість

Завдання з підручника П.20

№№484, 486, 491, 516, 520, 523

Вписане та описане коло
Коло, вписане в трикутник та коло, описане навколо трикутника
П 21, №№ 552, 553, 557, 558
Онлайн уроки:
тиж.1, ВТ 07-04, СР 08-04
тиж.2, ВТ 14-04, ПТ 17-04
Задачі на побудову. Онлайн уроки 24.04, 28.04, 05.05, 08.05, 12.05.П 22, Зодачі 1 - 6. Вміти виконувати побудови
Підготовка до КРОнлайн уроки тиж.6 ПТ, тиж.7
8 клас АЛГЕБРА

Онлайн тести

Алгебра (тести, повторення) 8 клас

Теорема Вієта.
Застосування теореми Вієта (відео)
Теорема Вієта для повного квадратного рівняння

Завдання з підручника П. 20
№№689, 698, 645, 690, 692, 706(приклад 4, ст.160)
Узагальнення знань по темі "Квадратні рівняння"Виконати тест на ст. 165
Найпростіші задачі, що зводяться до квадратних рівнянь.
Онлайн уроки: тиж. 2, СР 15-04
п 19, №№ 642, 652
Квадратний тричлен. Розвязування рівнянь, що зводяться до квадратних. Онлайн уроки: 06.05, 13.05, тиж.7, тиж8
П 21, №№ 729 (непарні), 733
П 22, №№ 751(непарні), 755, 757
П 23, №№ 779, 795
8 клас ГЕОМЕТРІЯ

Онлайн тести

Розвязування прямокутного трикутника

Розв'язування прямокутних трикутників 8 клас задачі Урок 2
Задачі П.18 підручника

№№592, 595.

Після П18 розвязати №№613, 618 - 622

Розвязування трикутників№№ 625, 627, 629, 630, 632.
Тест на ст. 136
Перпендикуляр і похила, їх властивості.
Онлайн урок: тиж. 2, ЧТ 16-04
Многокутники. площа прямокутника і паралелограма. Онлайн уроки: 05.05, 07.05, 12.05, 14.05.
Площа трикутника і трапеції
Онлайн уроки: тиж.7, тиж8
П 19, №№ 648, 650
П 20, №№ 670, 677
П 21, №№ 707,712
П 22, № 784
П 23, № 872
9 клас

Онлайн тести

Онлайн-тести з алгебри для учнів 9 класу

Прогресії (алгебра)Зразки контрольних робіт
Онлайн-тести з алгебри для учнів 9 класу
Геометрична прогресія

завантажити

Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга (геометрія)Тести" Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга". КР з теми
9 клас геометрія (готуємось до контрольної роботи)

Тест підсумкової контрольної роботи з математики 9 клас І семестр
30.03-24.04

Тема 4. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей і статистики
Уроки 1-2. Основні правила комбінаторики
Уроки 3-4. Частота та ймовірність випадкової події
Уроки 5-6. Початкові відомості про статистику
Уроки 7-8. Способи подання даних та їх обробки
Урок 9. Систематизація та узагальнення вивченого матеріалу з теми «Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики»
Урок 10. Контрольна робота (надіслати для перевірки)
Урок 11. Повторення та систематизація навчального матеріалу "У хвилину дозвілля з комбінаторикою, теорією ймовірності та статистикою "

Геометричні переміщення

Переміщення (рух) та його властивості. Рівність фігур.
Перетворення фігур
Осьова симетрія
Центральна симетрія
Контрольна робота з геометрії 9 клас. Тема "Геометричні переміщення." (надіслати для перевірки)
10 клас

Формули для перетворення тригонометричних виразiв

Границя функції в точці. Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст
(алгебра і початки аналізу)
Задачі
Дії над векторами в просторі (геометрія)Задачі
30.03-24.04
Похідна функції | ЗНО МАТЕМАТИКА
Поняття похідної
Означення та таблиця похідних Правила диференціювання
Використання похідної до дослідження функції
Самостійна робота 10 клас "Похідна та її застосування"(надіслати на перевірку)
Контрольна робота 10 клас "Координати і вектори"(надіслати для перевірки)
11 клас

ЗНО математика

Вибіркові характеристики. Графічне подання інформації про вибірку
(алгебра і початки аналізу)
Математична статистика | ЗНО МАТЕМАТИКАЗадачі ЗНО
Повторення. Побудова перерізів многогранників. Ознаки паралельності прямих і площин у просторі (геометрія)Зно. Ознаки паралельності
30.03-24.04
Підготовка до ЗНО 2020.Завдання з параметром
ЗНО Математика 2019 Розв'язування задач з розгорнутою відповіддю
Підсумкова контрольна робота з алгебри і початків аналізу, 11 клас (надіслати для перевірки)
Підсумкова контрольна робота з геометрії 11 клас (надіслати для перевірки)

Задача, яка показує наскільки математика красива

Шановні здобувачі освіти, якщо хочете повторити вивчене,ЗАГЛЯНЬТЕ - ThatQuiz https://www.thatquiz.org/uk/

Можна працювати без реєстрації, але тоді не ведеться облік успішності.
Для учня реєстрація дуже проста.

Вчитель, який реєструється, отримує можливість задавати завдання та контролювати їх виконання.

П.С. Можна працювати з мобільного - є застосунок у ПлейМаркеті - https://play.google.com/store/apps/details…

Кiлькiсть переглядiв: 715