Методична проблема:

Інноваційні технології як провідний напрямок організації освітнього процесу в контексті реалізації завдань НУШ


Склад методичної ради школи

 1. Ірха Людмила Михайлівна – голова ради, директор школи.
 2. Новицька Марія Миколаївна – заступник голови, заступник директора з навчально-виховної роботи
 3. Сокол Галина Сергіївна – член ради, заступник директора з виховної роботи
 4. Самарська Юлія Сергіївна – секретар ради.
 5. Уколенко Світлана Дмитрівна – член ради, голова МО вчителів фізичної культури, трудового навчання, мистецтва та предмета Захист України.
 6. Мовчан Ніна Олексіївна – голова МО вчителів суспільно – гуманітарного циклу.
 7. Кириленко Ніна Миколаївна – член ради, голова МО вчителів природничо-математичного циклу
 8. Ходот Валентина Михайлівна — член ради, голова МО вчителів початкових класів
 9. Бібік Оксана Віталіївна – член ради, практичний психолог

Список керівників шкільного методичного об’єднання Авдіївської ЗОШ І-ІІІ ст.

№ п/п Методичне об’єднання Керівник
1. Учителів суспільно – гуманітарного циклу Мовчан Н.О..- вчитель української мови
2. Учителів фізичної культури, трудового навчання, мистецтва та предмету Захист України Уколенко С.Д. – вчитель мистецтва
3. Учителів природничо – математичного циклу Кириленко Н.М.- вчитель математики
4. Учителів початкових класів Ходот В.М.- вчитель початкових класів
5. Класних керівників Катренко Н.Г.- класний керівник 6 класу

Мережа методичної роботи з педагогічними кадрами у 2021-2022 н.р.

Форми методичної роботи Керівник Члени педагогічного колективу Науково – методичні проблеми
1 Методичне об’єднання вчителів суспільно – гуманітарного циклу Мовчан Ніна Олексіївна Мовчан Н.О. Ященко К.І. Бібік В.В. Бугрова Л.М. Ященко Н.Ю. Чеботарь Л.М. Жилко Л.І. «Забезпечення високого рівня якості та творчих здібностей учнів на основі високого рівня професіоналізму вчителя, урізноманітнення форм роботи на уроках шляхом особистісно орієнтованої системи навчання; постійний пошук та підвищення ефективності уроків ».
2 Методичне об’єднання вчителів фізичної культури, трудового навчання, мистецтва та предмета Захист України Уколенко Світлана Дмитрівна Куліш О.С. Стельмах О.М. Уколенко С.Д. Сокол Г.С. «Розвиток творчих здібностей на уроках фізичної культури, трудового навчання, мистецтва та предмету Захист України та використання інноваційних технологій на заняттях»
3 Методичне об’єднання вчителів природничо – математичного циклу Кириленко Ніна Миколаївна Кириленко Н.М. Ірха Л.М. Катренко Н.Г. Новицька М.М. Ходькова А.М. Наливйко М.В. Стельмах О.М. «Створення оптимальних умов для розвитку та саморозвитку особистості учня, оволодіння ними знаннями та вміннями з з природо-математичних дисциплін, самостійності та елементів здоров’язберігаючих технологій в умовах сучасного соціалізуючого простору»
4 Методичне об’єднання вчителів початкових класів Ходот Валентина Михайлівна Кошіль О.Г. Король Н.О. Ходот В.М Стельмах В.В. «Впровадження сучасних педагогічних технологій в освітній процес з метою формування ключових компетентностей учнів»
5 Методичне об’єднання класних керівників Катренко Наталія Григорівна Катренко Н.Г. Бугрова Л.М. Ходькова А.М. Наливайко М.В. Жилко Л.І. Ященко Н.Ю. Бібік В.В. « Формування в учнів національно – патріотичних почуттів, любові до свого народу, рідної мови, традицій на основі виховання ціннісного ставлення до держави та суспільства»

План роботи методичної ради на 2021-2022 навчальний рік

Методична рада школи - це колективний орган управління науково-методичною роботою, який керується у своїй діяльності «Положенням про науково-методичну раду» і покликаний сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, зокрема з питань науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в школі.

Основні завдання методичної ради:

 1. Створити належні умови для адаптації до навчання в основній школі учням 5-го класу.
 2. Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання як засобу формування та розвитку професійної компетентності.
 3. Створити умови для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності.
 4. Створити систему науково-методичного супроводу педагогічних інновацій.
 5. Забезпечувати психолого-педагогічні умови для формування компетентної особистості.
 6. Забезпечити якісну підготовку та проведення ЗНО та ДПА.
 7. Забезпечити участь учнів школи в МАН.
 8. Забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів, стимулювати їх інтелектуальну та соціальну активність, мотивувати їх навчальну діяльність.
 9. Забезпечити зростання фахової підготовки вчителів, вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду, опанування педагогами інноваційних методик навчання та виховання.
 10. Продовжувати впроваджувати новітні технології навчання, долучаючи учнів до джерел інформації через мережу Інтернет.

План засідань методичної ради на 2021-2022 н.р

Зміст роботи Дата Відповідальний Відмітка про виконання
Методична рада № 1(вересень)
1 Затвердження плану роботи методичної ради на 2021-2022 навчальний рік Директор, заступник директора з НВР
2 Аналіз ЗНО 2020року
3 Про вивчення, узагальнення, систематизацію передового педагогічного досвіду вчителів школи.
4 Погодження календарного планування вчителів.
5 Організація і проведення предметних декад
6 Опрацювання нормативно-правових документів: · - Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів. · - Інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів у 2021 – 2022 н. р.; · -опрацювання нових навчальних програм з базових дисциплін та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.
Методична рада № 2 (жовтень)
Організація і проведення шкільних олімпіад. Директор, заступник директора з НВР
Про участь учителів школи в конкурсі “Учитель року-2022”.
Затвердження плану підготовки та проведення атестації педагогічними працівниками школи.
Курсова перепідготовка вчителів протягом навчального року.
Методична рада № 3 (грудень)
1 Аналіз участі учнів у І та ІІ етапах олімпіад з базових дисциплін, конкурсах Директор
2 Гурткова та позакласна робота з предметів. Члени ради
Самоосвіта учителів школи. Керівники МО
Методична рада № 4 (лютий)
1 Хід атестації вчителів школи Директор
2 Творчий звіт вчителів, які атестуються. Заступник директора з НВР
3 Огляд методичної літератури Члени МО
Методична рада № 5 (травень)
Виконання плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників Заступник директора з НВР
Підсумки атестації вчителів Директор
Підсумки роботи шкільних методичних об’єднань Заступник директора з НВР
Стан навчально-виховного процесу в школі.
Робота шкільних факультативів.
Кiлькiсть переглядiв: 105