Бугрова Людмила Миколаївна - вчитель історії

Похід монголів на Русь. 7 клас. Історія України

Авдіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Сосницький районВступ до історії України, 5 клас

Тема уроку:
Українські землі під владою Польщі та Литви.

Мета: дати початкове уявлення про зміни, які відбулися на українських землях унаслідок їх включення до складу Литви та Польщі;формувати початкові навички характеристики історичних діячів; виховувати повагу до них.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, стінна карта, презентація

Структура уроку:

І. Організація навчальної діяльності

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ.Мотивація навчальної діяльності.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Перехід українських земель під владу литовських князів.

2. Люблінська та Берестейська унії.

3. Князь Василь-Костянтин Острозький.

4. Острозька Біблія.

V. Закріплення нових знань.

VI. Підсумки уроку.

VII. Домашнє завдання.

Хід уроку

І. Організація навчальної діяльності.

Повідомлення теми й основних завдань уроку.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Складання пояснення до кросворда(слайд №2). Учні повторюють матеріал попереднього уроку, пояснюючи терміни кросворда.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Звертається увага учнів на стінну карту.

В XIVст. історичні події розгорталися таким чином,що в той самий час, коли Галицько - Волинська держава руйнувалася, її сусіди - Литва, Польща, Московська держава - зміцнювались.

Мета уроку – з’ясувати, як ці події вплинули на розвиток українських земель.

IV. Вивчення нового матеріалу

Проводиться у вигляді бесіди з класом, яка супроводжується презентацієюта записами в учнівських зошитах.

У середині XIIIст. виникло Велике князівство Литовське. Князював тут князь Гедимін ( слайд№3)- вчитель дає коротку характеристику діяльності князя.

Ідеї батька втілював його син Ольгерд (слайд 4)

- Його боротьба з монголами (слайд № 5)- робота з підручником-бесіда

- Характеристика литовського війська (слайд №6)

- Утворення Литовсько – Руської держави та зміни на українських землях за роки їх правління. Будівництво фортець (слайд №7).

Звертання до карти. Поляки також хотіли завоювати українські землі.

- Робота з підручником – польська колонізація

- Чим відрізнялась політика Литви від політики Польщі ? – бесіда з учнями

Люблінська унія (слайд №8 ) та утворення Речі Посполитої (слайд №9).

Посилення впливу католицької церкви на українських землях.

Берестейська унія – (слайд 10-11).

Бесіда :

1. Що таке унія?

2. Коли було укладено Берестейську унію?

3. Чому її так називають?

4. Які зміни відбулись в житті українців у результаті укладення Берестейської унії?

5. Як ви думаєте чи змирилися українці зі своїм окатоличенням ?

Учитель підштовхує учнів до думки, що були захисники православ’я .

- Розповідь вчителя про діяльність братств.

Особливої уваги серед захисників православ’я заслуговує князь Острозький.

( слайд № 12) - характеристика його діяльності.

Завдяки князю Острозькому виходить друком перше повне видання Біблії (слайд №13-14).

- Знайдіть у підручнику дані про кількість сторінок, та період роботи над нею.

V. Закріплення нового матеріалу

Учням пропонується згадати події (слайд №15).

Учні записують дати у зошити, тим самим складаючи хронологічну таблицю. Їм дається час, для згадування подій.

Перевіряються заповнені таблиці, виправляються помилки, за необхідності повертаючись до відповідних слайдів презентації, до подій, дати яких не запамяталися.

VI. Підсумки уроку

Заключне слово вчителя

Після розпаду Галицько – Волинської держави й підпорядкування її земель Литві та Польщі українці опинилися в складі інших держав. Значні зміни в житті українців спричинили Люблінська та Берестейська унії. За цих умов з’явилася потреба в оборонцях давніх традицій і батьківської православної віри. Вірними захисниками Батьківщини стали українські козаки,про яких буде йти мова на наступному уроці.

VII. Домашнє завдання

Опрацювати §12

Кiлькiсть переглядiв: 832