Розв'язані вправи можна надіслати для перевірки на електронну адресу вчителя: nalivaykom@gmail.com

Клас

Тема уроку

Зміст роботи

Домашнє завдання

11

Зорі та їх класифікація

1. Відеоурок з теми

2. Презентація з теми

3. Відео з теми

1. Читати тема 5. С. 74

Клас

Дата

Тема уроку

Зміст роботи

Домашнє завдання

7

13.03

1. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

1. Теорія, анімація, відео, приклади розв’язування задач

2. Модель роботи гальмівної системи автомобіля, закон Паскаля (відео)

3. Відеододаток до шкільного підручника

1. Читати §23,24.З

2. Записати основні визначення, правила.

3. Вправа 24 (1,2,4)

19.03

2. Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри

1. Відеоурок з теми

2. Відеоурок №2

3. Відеододаток до підручника

4. Досліди (відео)

1. Читати §26

2. Записати основні визначення, правила.

3. Вправа 26 (6)

20.03

3. Сполучені посудини. Манометри

1. Відеоурок з теми

2. Манометри

3. Приклади розв’язування задач

4. Відеододаток до підручника

1. Читати §25

2. Записати основні визначення, правила.

3. Вправа 25 (5,7)

8

16.03

1. Паралельне з’єднання провідників

1. Відео паралельне з’єднання провідників

2. Послідовне та паралельне з’єднання провідників (відео)

1. Читати §32.

2. Записати основні визначення, формули.

3. Вправа 32 (3).

19.03

2. Розв’язування задач

1. Приклади розв’язування задач

2. Приклади розв’язування задач 2

1. Читати §32.

2. Вправа 32 (6,7).

9

16.03

1. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння.

1. Відеоурок з теми

2. Приклади розв’язування задач

1. Читати §33.

2. Записати основні визначення, формули.

3. Вправа 33 (1)

17.03

2. Розв’язування задач

1. Приклади розв’язування задач

2. Теорія + приклади розв’язування задач

1. Читати §33.

2. Записати в зошит приклади розв’язування задач з першого пункту.

3. Вправа 33 (5,6)

18.03

3. Рух тіла під дією сили тяжіння

1. Презентація з теми

2. Рух тіла по вертикалі (відеоурок)

3. Кінематика. Вільне падіння

4. Рух тіла, кинутого горизонтально (відеоурок)

5. Рух тіла, кинутого горизонтально (задача)

1. Читати §34.

2. Записати основні визначення, формули, табличка на ст. 216.

3. Вправа 34 (3)

10

13.03

1. Основні поняття термодинаміки. Внутрішня енергія. Кількість теплоти.

1. Відеоурок з теми

2. Відео з теми

1. Читати §36

2. Записати основні визначення, формули.

3. Вправа 36 (1)

17.03

2. Робота в термодинаміці.

1. Відеоурок з теми

2. Теорія

1. Читати §37

2. Записати основні визначення, формули.

3. Вправа 37 (2)

19.03

3. Перший закон термодинаміки. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів в ідеальному газі. Адіабатний процес.

1. Відеоурок з теми

2. Адіабатний процес

3. Адіабатний процес в природі і техніці.

1. Читати §38

2. Записати основні визначення, формули.

3. Вправа 38 (1, 2)

20.03

4. Розв’язування задач

1. Теорія + приклади розв’язування задач

2. Задача (пояснення)

1. Читати §38

2. Записати основні визначення, формули.

3. Вправа 38 (5)

11

17.03

1. Розвиток уявлень про атом. Дослід Резерфорда. Планетарна модель атома, її якісне обґрунтування на основі постулатів Бора. Енергетичні рівні атома. Гіпотеза де Бройля. Корпускулярно-хвильовий дуалізм як загальна властивість матерії.

1. Відеоурок №1

2. Відеоурок №2

3. Гіпотеза де Бройля (теорія)

4. Корпускулярно-хвильовий дуалізм як загальна властивість матерії (теорія)

1. Читати §36

2. Записати основні визначення, формули.

3. Вправа 36 (3,5)

18.03

2. Випромінювання та поглинання світла атомами. Лінійчасті спектри

1. Теоретичний матеріал

2. Презентація з теми

3. Спектральний аналіз (презентація)

1. Читати §37

2. Записати основні визначення, формули.

3. Вправа 37 (2, 3)

19.03

3. Принцип дії лазера

1. Теорія

2. Теорія №2

3. Презентація

4. Відеоурок

1. Читати §38

2. Записати основні визначення, формули.

3. Вправа 38 (4)

Кiлькiсть переглядiв: 102