Методичне питання:

Інноваційні технології як провідний напрямок організації освітнього процесу в контексті реалізації завдань НУШ


Склад методичної ради ліцею

  1. НОВИЦЬКА Марія – голова ради, ЗДНВР.
  2. СОКОЛ Галина – заступник голови ради, ЗДВР.
  3. УКОЛЕНКО Світлана – член ради, голова МО вчителів фізичної культури, трудового навчання, мистецтва та предмета Захист України.
  4. БІБІК Валентина – член ради, голова МО вчителів суспільно – гуманітарного циклу.
  5. КИРИЛЕНКО Ніна – член ради, голова МО вчителів природничо-математичного циклу.
  6. КОРОЛЬ Наталія – член ради, голова МО вчителів початкових класів та вихователів ГПД.
  7. КАТРЕНКО Наталія – член ради, голова МО класних керівників.

Мережа методичної роботи з педагогічними працівниками у 2023-2024 н.р.

Форми методичної роботи Керівник Члени педагогічного колективу Науково – методична тема
Методичне об’єднання учителів суспільно – гуманітарного циклу Валентина БІБІК Наталія ЯЩЕНКО Ніна МОВЧАН Вікторія ЗАЛОЗНА Любов ЖИЛКО Людмила ЧЕБОТАРЬ Людмила БУГРОВА Забезпечення високого рівня якості та творчих здібностей учнів на основі високого рівня професіоналізму вчителя, урізноманітнення форм роботи на уроках шляхом особистісно орієнтованої системи навчання: постійний пошук та підвищення ефективності уроків
Методичне об’єднання учителів природничо-математичного циклу Ніна КИРИЛЕНКО Наталія КАТРЕНКО Антоніна ХОДЬКОВА Людмила ІРХА Марія НОВИЦЬКА Юлія ДАВИДЕНКО Михайло НАЛИВАЙКО Створення оптимальних умов для розвитку та саморозвитку особистості учня, оволодіння ними знаннями та вміннями з природрничо – математичних дисциплін, самостійності та елементів здоров’язберігаючих технологій в умовах сучасного соціалізуючого простору.
Методичне об’єднання учителів фізичної культури, трудового навчання, мистецтва та предмета Захист України Світлана УКОЛЕНКО Олександр КУЛІШ Дмитро ФОТОРАНЧУК Олена ШКАЛАБЕРДА Галина СОКОЛ Створення сприятливого освітнього середовища для розкриття творчого потенціалу здобувачів освіти та стимулювання здорового способу життя.
Методичне об’єднання учителів початкових класів і вихователів ГПД Наталія КОРОЛЬ Валентина ХОДОТ Ольга КОШІЛЬ Тамара ПИЛИПЕНКО Олена ФОТОРАНЧУК Оксана БІБІК Любов СТЕЛЬМАХ Впровадження сучасних педагогічних технологій в освітній процес з метою формування ключових компетентностей учнів
Методичне об’єднання класних керівників Наталія КАТРЕНКО Наталія ЯЩЕНКО Юлія ДАВИДЕНКО Людмила БУГРОВА Антоніна ХОДЬКОВА Михайло НАЛИВАЙКО Любов ЖИЛКО Формування в учнів національно – патріотичних почуттів, любові до свого народу, рідної мови, традицій на основі виховання ціннісного ставлення до держави та суспільства


Організація роботи шкільних методичних об’єднань

Методичне об’єднання школи Тема, над якою працюють вчителі
Методичне об’єднання вчителів початкових класів та вихователів ГПД Впровадження сучасних педагогічних технологій в освітній процес з метою формування ключових компетентностей учнів
Методичне об’єднання вчителів суспільно – гуманітарного циклу Забезпечення високого рівня якості та творчих здібностей учнів на основі високого рівня професіоналізму вчителя, урізноманітнення форм роботи на уроках шляхом особистісно орієнтованої системи навчання: постійний пошук та підвищення ефективності уроків.
Методичне об’єднання вчителів природничо – математичного циклу Створення оптимальних умов для розвитку та саморозвитку особистості учня, оволодіння ними знаннями та вміннями з природрничо – математичних дисциплін, самостійності та елементів здоров’язберігаючих технологій в умовах сучасного соціалізую чого простору.
Методичне об’єднання класних керівників Формування в учнів національно – патріотичних почуттів, любові до свого народу, рідної мови, традицій на основі виховання ціннісного ставлення до держави та суспільства.
Методичне об’єднання вчителів мистецтва, трудового навчання, предмету « Захист України», фізичної культури. Створення сприятливого освітнього середовища для розкриття творчого потенціалу здобувачів освіти та стимулювання здорового способу життя.ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА 2023-2024 Н.Р.

Організаційна діяльність
1 Вивчення членами педколективу нормативних документів, які визначають роботу школи протягом навчального року: - вивчення положень Концепції нової української школи ; - особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладів в 2023-2024 н.р.; - інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2023-2024 н.р. -використання навчально-методичної літератури в навчально-виховному процесі; - інструктаж щодо ведення і заповнення класних журналів 5-11 класів; - про виконання єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів; - організація календарно-тематичного планування на 2023 -2024 н. р. Серпень –вересень Заступник з НВР
2 Здійснення науково – методичного супроводу реалізації нових Державних стандартів, навчальних програм з метою підвищення рівня професійної компетентності вчителів Постійно Заступник з НВР
3 Забезпечити проходження курсової підготовки вчителів. Протягом року Заступник з НВР
4 Здійснювати моніторингові дослідження. Згідно плану Заступник з НВР
5 Сприяти формуванню та зростанню конкурентно спроможного креативного педагога. Постійно Методична рада
6 Стимулювати педагогічну діяльність вчителів через роботу методичних об’єднань, груп, інші форми методичної роботи, формувати педагогічну культуру. Постійно Заступник з НВР
7 Забезпечити дієвий психологічний супровід учасників освітнього процесу. Постійно Методична рада
8 Проводити консультації для вчителів та батьків з питань адаптації учнів 1, 5, 10 класів в умовах впровадження державного стандарту НУШ. Постійно Заступник з НВР
9 Організовувати консультації з питань психоло- гії, педагогіки, методики викладання предметів. Постійно Заступник з НВР
10 Здійснювати моніторинг навчальних досягнень учнів з навчальних предметів. Згідно графіка Заступник з НВР
11 Інформувати вчителів, батьків, учнів з питання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Постійно Заступник з НВР Вчителі
12 Організувати роботу вчителів у постійно діючих семінарах, конференціях, курсах підвищення кваліфікації при ЧОІППО. Постійно Заступник з НВР
13 Проводити діагностування вчителів з метою вивчення їх інтересів, запитів. Вересень Жовтень Заступник з НВР
14 Продовжити роботу методичних об’єднань щодо забезпечення належних умов впровадження «Концепції Нової української школи» та “Концепції профільного навчання в старшій школі”. Постійно Заступник з НВР
15 Поновити матеріали постійних стендів. Постійно Заступник з НВР
16 Підготувати тематичні папки, пам’ятки, буклети : *«Порадник вчителям початкових класів» *«Урок у сучасному вимірі” *«Специфіка роботи з обдарованими дітьми». *«Профілактика та корекція невстигання» *Інформаційний бюлетень для батьків «Так вчаться ваші діти» *«Адаптація учнів 1,5 класів». *«З любов’ю до дітей». З досвіду роботи вчителів початкових класів *«Ближче один до одного» (інклюзивне навчання) *Нова українська школа як перехідна ланка від школи знань до школи компетентностей . Протягом року Заступник з НВР Члени методичної ради
17 Підготовка до проведення шкільних предметних олімпіад (консультаційно-методична допомога вчителям). За графіком Заступник з НВР
18 Надавати постійну допомогу вчителям у проведенні показових уроків. Постійно Методична рада
19 Анкетування вчителів з метою самоаналізу ефективності роботи з обдарованими та здібними учнями в період проведення шкільних та районних предметних олімпіад. Постійно Методична рада
20 Допомагати вчителям у розміщенні на сайті ліцею, у фахових журналах, онлайн-журналі їх педагогічних та методичних наробок. Постійно Заступник з НВР
21 Надавати методичну допомогу вчителям у проведенні предметних тижнів. Згідно графіка Заступник з НВР Голови м/о
22 Надавати допомогу вчителям, які прийматимуть участь у конкурсі «Учитель року-2024». Грудень-січень Методична рада
23 Організовувати заходи в допомогу молодим вчителям. Постійно Заступник з НВР
24 Продовжити поповнення картотеки періодичних видань, науково-методичної літератури. Постійно Методична рада
25 Створити належне зберігання наявної документації та робочих матеріалів. Постійно Заступник з НВР
26 Брати участь у підготовці різних питань педради. Постійно Заступник з НВР
27 Скласти, обговорити і затвердити плани роботи із самоосвіти, підвищення педагогічної майстерності (семінари, педагогічні читання, круглі столи). До 20.09.23 Заступник з НВР
28 Приймати участь у районних, обласних методичних виставках. За потребою Заступник з НВР
29 Знайомити педагогів з новими публікаціями в періодичних виданнях, які сприятимуть підвищенню рівня викладання предметів. Постійно Заступник з НВР

Робота по підвищенню, удосконаленню педагогічної майстерності вчителів

1 Провести анкетування педагогічних працівників з метою їх інформаційних потреб. Вересень Заступник з НВР
2 Організація і проведення показових уроків з використанням інноваційних і інтерактивних методів навчання. Протягом року Заступник з НВР
3 Організація і проведення тижнів з різних предметів. Згідно графіка Заступник з НВР
4 Організація роботи і підготовки звітів педпрацівників, що атестуються. Протягом року Заступник з НВР
5 Здійснювати аналіз моніторингу рівня знань учнів з метою пошуків шляхів усунення прогалин в знаннях учнів і розробки вчителями конкретних заходів в цій роботі. Постійно Заступник з НВР
6 Проводити спільні засідання шкільних МО за участю адміністрації ліцею. Згідно графіка Заступник з НВР Керівники МО
7 Опрацювати Положення про атестацію педагогічних працівників. До 01.10.23 Заступник з НВР
8. Проводити інструктивно-методичні наради для вчителів з питань організації та проведення атестації в 2023-2024 н.р. Жовтень- Квітень Заступник з НВР
9 Творчі звіти вчителів, що атестуються у 2023-2024н.р. Лютий-березень Заступник з НВР Вчителі, що атестуються
10 Проводити атестацію вчителів згідно графіка. Жовтень- Квітень Атестаційна комісія
11 Дотримуватися графіка курсової перепідготовки вчителів. Протягом року Заступник з НВР
12 Засідання МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу. Згідно графіка Керівник МО
13 Засідання МО вчителів природничо-математичного циклу. Згідно графіка Керівник МО
14 Засідання МО вчителів початкових класів та ГПД. Згідно графіка Керівник МО
15 Засідання МО вчителів мистецтва, трудового навчання, предмету « Захист України», фізичної культури. Згідно графіка Керівник МО
16 Засідання МО класних керівників. Згідно графіка Керівник МО
17 Організовувати взаємовідвідування уроків вчителями. Постійно Заступник з НВР
18 Координувати роботу предметних методичних об’єднань. Підпорядковувати їх роботу по рішенню проблемних питань, над якими працює педколектив ліцею. Постійно Заступник з НВР
19 Звіт керівників методичних об’єднань про роботу за навчальний рік. Травень Керівники МО
20 Вивчити і систематизувати матеріали з досвіду роботи вчителів, що атестуються у 2023-2024 н.р. Травень Заступник з НВР
21 Створити базу нормативно-правових документів,які забезпечують виховний процес у школі. Постійно Заступник з ВР
22 Надання класним керівникам рекомендацій з різних напрямків діяльності. Постійно Заступник з ВР
23 Організація і проведення позаурочної (позашкільної) виховної роботи. Постійно Заступник з ВР
24 Співпрацювати з культосвітніми й позашкільними установами. Постійно Заступник з ВР
25 Надання методичної допомоги класним керівникам. Постійно Заступник з ВР
26 Проводити моніторинг рівня вихованості учнів. Згідно плану Заступник з ВР
27 Знайомити класних керівників з новими виховними системами. Постійно Заступник з ВР
28 Проводити батьківський всеобуч, день відкритих дверей; лекторій для батьків з питань виховання дітей Згідно плану Заступник з ВР

Робота методичної ради школи

ЗАСІДАННЯ І Інструктивно - методичне СЕРПЕНЬ

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Примітки

1 Аналіз методичної роботи ліцею за 2022-2023 н.р. та завдання на 2023-2024 н.р. Обговорення та затвердження планів методичної ради ліцею, ШМО на 2023 – 2024 навчальний рік. Новицька М.М. Члени методичної ради
2 Про ознайомлення з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів у 2023-2024 н.р., дотримання єдиного орфографічного режиму. Новицька М.М.
3 Забезпечення внутрішньої системи якості освіти, що сприяє розвиткові самоефективної особистості в умовах Нової української школи. Новицька М.М.
4 Про погодження плану роботи щодо підготовки учнів до проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Залучення учнів ліцею до участі у конкурсах «Кенгуру»,«Левеня», «Соняшник», «Колосок», Геліантус» та ін. Керівники МО
5 Організація та проведення предметних тижнів у 2023-2024 навчальному році. Новицька М.М. Керівники ШМО

ЗАСІДАННЯ ІІ ЛИСТОПАД

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Примітка

1. Робота з обдарованими дітьми. Результати проведення І етапу олімпіад. Обговорення і затвердження списків учнів для участі у ІІ етапі олімпіадах з базових дисциплін. Новицька М.М.
2. 1. Про хід атестації педагогічних працівників у 2023-2024 н.р.. Новицька М.М.
3. 2. Про підсумки вивчення адаптації переходу учнів школи І ступеня до школи ІІ ступеня, моніторинг якості знань учнів 5 класу. Члени методичної ради
4. Про сучасні підходи до навчання дітей з особливими освітніми потребами Новицька М.М. Члени методичної ради

ЗАСІДАННЯ ІІІ СІЧЕНЬ

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Примітка

1. Аналіз академічної доброчесності здобувачів освіти за І семестр 2023-2024 н.р. Організація роботи з учнями, які мають середній та низький рівень знань. Новицька М.М.
2. Про удосконалення роботи з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі. Новицька М.М.
3. Про наступність початкової та основної школи в умовах НУШ. Стан. Проблеми. Перспективи (класно-узагальнюючий контроль освітнього процесу у 5 класі). Новицька М.М Члени методичної ради

ЗАСІДАННЯ ІV БЕРЕЗЕНЬ

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Примітка

1. Про організацію закінчення 2023-2024 навчального року. Новицька М.М.
2. Педагогічна майстерня «Про підвищення професійної компетентності педагога в умовах Нової української школи» Новицька М.М.
3. Огляд нормативних, директивних документів. Члени методичної ради

ЗАСІДАННЯ V ТРАВЕНЬ

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Примітка

1. Про підсумки методичної роботи у 2023-2024 н.р. та проєкт плану роботи на 2024-2025 н.р. Новицька М.М. Члени методичної ради
2. Про хід атестації педагогічними працівниками ліцею. Новицька М.М.
3. Про результати підвищення кваліфікації учителів у 2023-2024 навчальному році. Новицька М.М..
4. Аналіз академічної доброчесності здобувачів освіти за ІІ семестр 2023-2024 н.р. Новицька М.М.
5. Про результати вивчення стану викладання предметів у ІІ семестрі 2023-2024 н.р. Новицька М.М.

ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Зміст роботи Дата проведення Відповідальний
1 Методичний тиждень: - інструктивно-методичні наради; -консультації для вчителів; - організація самоосвіти вчителів Вересень Заступник з НВР
Проблемний семінар «Формування соціальної та громадянської компетентностей в умовах сучасного навчання» Жовтень
2. «Круглий стіл» : «Єдність вимог учителів – предметників до учнів 5-го класу. Дотримання принципу наступності та перспективності під час викладання навчальних предметів». Листопад Заступник з НВР Практичний психолог Педагогічний колектив
4 Семінар – практикум: "Сходинки професійного зростання вчителя» Лютий Педколектив
5 Психолого– педагогічний семінар «Роль співпраці психологічної служби з іншими учасниками освітнього процесу у створенні безпечного безконфліктного середовища» Березень Педколектив Практичний психолог
6 «Круглий стіл»: «Педагогіка партнерства». Грудень Заступник з НВР Педколектив
7. Тренінг – практикум «Формувальне оцінювання, сучасні вимоги до успішного навчання» Листопад Адміністрація
Кiлькiсть переглядiв: 605