Методична проблема:

Інноваційні технології як провідний напрямок організації освітнього процесу в контексті реалізації завдань НУШ


Склад методичної ради школи

 1. Ірха Л.М. – голова ради, директор школи
 2. Новицька М.М..– заступник голови, заступник директора з навчально-виховної роботи
 3. Сокол Г.С. – член ради, заступник директора з виховної роботи
 4. Самарська Ю.С. – секретар ради.
 5. Уколенко С.Д.. – член ради, голова МО вчителів фізичної культури, трудового навчання, мистецтва та предмета Захист України.
 6. Бібік В.В. – голова МО вчителів суспільно – гуманітарного циклу.
 7. Кириленко Н.М. – член ради, голова МО вчителів природничо-математичного циклу
 8. Король Н.О.. — член ради, голова МО вчителів початкових класів
 9. Тібеж О.А. – член ради, практичний психолог

Список керівників шкільного методичного об’єднання Авдіївської ЗОШ І-ІІІ ст.

№ п/п Методичне об’єднання Керівник
1. Учителів суспільно – гуманітарного циклу Бібік В.В.— вчитель історії
2. Учителів фізичної культури, трудового навчання, мистецтва та предмету Захист України Уколенко С.Д. – вчитель мистецтва
3. Учителів природничо – математичного циклу Кириленко Н.М.— вчитель математики
4. Учителів початкових класів Король Н.О. —вчитель початкових класів
5. Класних керівників Катренко Н.Г.- класний керівник 7 класу

Мережа методичної роботи з педагогічними кадрами у 2022-2023 н.р.

Форми методичної роботи Керівник Члени педагогічного колективу Науково – методичні проблеми
1 Методичне об’єднання вчителів суспільно – гуманітарного циклу Мовчан Ніна Олексіївна Мовчан Н.О. Ященко К.І. Бібік В.В. Бугрова Л.М. Ященко Н.Ю. Чеботарь Л.М. Жилко Л.І. «Забезпечення високого рівня якості та творчих здібностей учнів на основі високого рівня професіоналізму вчителя, урізноманітнення форм роботи на уроках шляхом особистісно орієнтованої системи навчання; постійний пошук та підвищення ефективності уроків».
2 Методичне об’єднання вчителів фізичної культури, трудового навчання, мистецтва та предмета Захист України Уколенко Світлана Дмитрівна Куліш О.С. Стельмах О.М. Уколенко С.Д. Сокол Г.С. «Розвиток творчих здібностей на уроках фізичної культури, трудового навчання, мистецтва та предмету Захист України та використання інноваційних технологій на заняттях»
3 Методичне об’єднання вчителів природничо – математичного циклу Кириленко Ніна Миколаївна Кириленко Н.М. Ірха Л.М. Катренко Н.Г. Новицька М.М. Ходькова А.М. Наливйко М.В. Стельмах О.М. «Створення оптимальних умов для розвитку та саморозвитку особистості учня, оволодіння ними знаннями та вміннями з з природо-математичних дисциплін, самостійності та елементів здоров’язберігаючих технологій в умовах сучасного соціалізуючого простору»
4 Методичне об’єднання вчителів початкових класів Ходот Валентина Михайлівна Кошіль О.Г. Король Н.О. Ходот В.М Стельмах В.В. «Впровадження сучасних педагогічних технологій в освітній процес з метою формування ключових компетентностей учнів»
5 Методичне об’єднання класних керівників Катренко Наталія Григорівна Катренко Н.Г. Бугрова Л.М. Ходькова А.М. Наливайко М.В. Жилко Л.І. Ященко Н.Ю. Бібік В.В. « Формування в учнів національно – патріотичних почуттів, любові до свого народу, рідної мови, традицій на основі виховання ціннісного ставлення до держави та суспільства»

План роботи методичної ради на 2022-2023 навчальний рік

Методична рада ліцею - це колективний орган управління науково-методичною роботою, який керується у своїй діяльності «Положенням про науково-методичну раду» і покликаний сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, зокрема з питань науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в ліцеї.

Основні завдання методичної ради:

 • Забезпечити впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.
 • Створити належні умови для адаптації до навчання в основній школі учням 5-го класу.
 • Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання як засобу формування та розвитку професійної компетентності.
 • Створити умови для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності.
 • Створити систему науково-методичного супроводу педагогічних інновацій.
 • Забезпечувати психолого-педагогічні умови для формування компетентної особистості.
 • Забезпечити якісну підготовку та проведення ЗНО та ДПА.
 • Забезпечити участь учнів ліцею в МАН.
 • Забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів, стимулювати їх інтелектуальну та соціальну активність, мотивувати їх навчальну діяльність.
 • Забезпечити зростання фахової підготовки вчителів, вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду, опанування педагогами інноваційних методик навчання та виховання.
 • Продовжувати впроваджувати новітні технології навчання, долучаючи учнів до джерел інформації через мережу Інтернет.

МР є дорадчим органом педагогічної ради ліцею. Спільними завданнями МР і педагогічної ради є:

 • підвищення професійної компетентності, педагогічної майстерності вчителів ліцею, активізація їхньої творчої діяльності;
 • прогнозування розвитку навчального закладу;
 • упровадження інноваційних освітніх технологій;
 • визначення шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу ліцею;
 • розробка змісту, форм і технологій виховання учнів створення авторських програм, спецкурсів, інтегрованих курсів з окремих предметів.

План засідань методичної ради на 2021-2022 н.р

Зміст роботи Дата Відповідальний
Методична рада № 1(вересень)
1 Аналіз методичної роботи за 2021– 2022н.р. Про основні напрямки методичної роботи і затвердження плану роботи методичної ради на 2022- 2023 н.р. Директор, заступник директора з НВР. керівники МО
2 Розподіл обов’язків між членами ради.
3 Затвердження плану проведення предметних тижнів у 2022-2023н.р.
4 Визначення змісту, форми і методів підвищення кваліфікації педагогів у 2022– 2023 н.р.
5 Опрацювання нормативно-правових документів: 1.КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ; інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів у 2022– 2023 н.р.; 2.Про педагогічні особливості навчання у 5 класі Нової української школи: 3.Опрацювання нових навчальних програм з базових дисциплін та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 5 класу.
6 Підготовка та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
7 Погодження планів роботи ШМО та календарно – тематичних планів роботи вчителів на І семестр 2022– 2023н.р.
Методична рада № 2 (листопад)
1 Управління процесом вдосконалення професійної компетентності педагога: - самоаналіз та аналіз відвіданих уроків «Ефективність уроку – результат організації діяльності учнів. Аналіз особливостей сучасного уроку». Директор, заступник директора з НВР
2 Організація методичної роботи з учителями, які відчувають труднощі в організації навчально-виховного процесу НУШ.
3 Про хід атестації вчителів у 2022-2023н.р.
Методична рада № 3 (січень)
1 Підсумки науково-теоретичної та методичної роботи педагогічного колективу за І семестр ЗДНВР керівник МО початкових класів
2 Аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр, результати участі в предметних олімпіадах.
3 Про роботу з обдарованими дітьми.
4. Опрацювання нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.
Методична рада № 4 (березень)
1 Круглий стіл « Використання в роботі технологій дистанційного навчання». Директор
2 Вивчення та обговорення нормативних документів з питання організованого закінчення навчального року. Підготовка і проведення державної підсумкової атестації. Заступник директора з НВР
333 Стан навчально-виховного процесу в школі.
4. 1. Хід атестації вчителів школи
Методична рада № 5 (червень)
1 Виконання навчальних програм учителями школи у 2022– 2023 н.р. Заступник директора з НВР Директор
2 Про підсумки роботи методичної ради за 2022-2023 н.р. Планування методичноїроботи на наступний навчальний рік.Обговорення проекту теми самоосвіти «Використання сучасних педагогічних технологій як засіб розвитку особистості в умовах упровадження концепції Нової української школи. Створення педагогічної гармонії в школі».
Кiлькiсть переглядiв: 197