Загальні збори колективу

Вищим органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини членів колективу. Рішення приймається простою більшістю присутніх

Загальні збори:
  • заслуховують звіт керівника закладу освіти;
  • розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності закладу;
  • затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності освітнього закладу;
  • приймають рішення про стимулювання педагогічних працівників.
Кiлькiсть переглядiв: 32